Psychoterapeuta pracuje z człowiekiem, który mu zaufał i zgłosił się do niego z nadzieją, że zostanie wysłuchany i otrzyma skuteczną pomoc, nie naruszającą jego godności i autonomii. Dlatego w psychoterapii tak ważne jest przestrzeganie zasad etyki zawodu terapeuty.

Najważniejsze z nich to:
  • dobro klienta (osiąganie jak najlepszych efektów pracy)
  • nieszkodzenie klientowi (ograniczanie urazów, szacunek dla jego przeżyć)
  • respektowanie niezależności klienta
  • legalność (działanie zgodne z prawem)
  • celowość działania (przestrzeganie zasad ustalonego kontraktu)
  • odpowiedzialność wobec klienta, a nie za klienta
  • poufność (zachowanie tajemnicy terapii w najwyższym stopniu, jaki jest możliwy zgodnie z prawem i w określonych warunkach - obowiązuje również po śmierci klienta)
  • superwizja prowadzonej terapii
  • odpowiednie warunki lokalowe (gabinet zapewniający dyskrecję i bezpieczeństwo)
[za: C.Jones "Co wolno a czego nie wolno terapeucie" GWP Gdańsk 2005]