simontonjpg

Amerykański lekarz radiolog, Carl Simonton, jest autorem metody wspierającej proces leczenia chorych na raka.
Metoda ta opiera się na założeniu, że zdrowie jest naturalnym stanem każdego organizmu, a przekonania i uczucia chorego mają istotny wpływ na przebieg zdrowienia.
Program Simontona to terapia pomagająca wzmocnić siły obronne organizmu, pobudzić nadzieję, zapanować nad stresem wywołanym chorobą.
Terapia ta nie obiecuje cudownych uzdrowień, nie zastępuje(!) konwencjonalnego leczenia, ale poprawia jakość życia chorego i często pozwala je przedłużyć.
W Programie Simontona dużo miejsca poświęca się osobom wspierającym (rodzinie, bliskim), tak aby potrafiły nieść pomoc bez przywiązywania się do jej efektów, mówić o uczuciach, zadbać także o siebie.
Program Simontona to ok. 10 spotkań z chorym i (lub) osobą opiekującą się nim.