Twórcą psychoterapii Gestalt był Frederick Perls, amerykański psychiatra.
Podstawy teoretyczne tej terapii to psychologia postaci, holizm, fenomenologia, teoria pola, psychoanaliza i filozofia egzystencjalna.
Terapia Gestalt związana jest z nurtem psychologii humanistycznej. Zakłada ona, że człowiek jest jednością ciała, myśli i emocji, a problemy psychiczne mogą pojawiać się w każdym z tych obszarów.
Podstawową zasadą terapii Gestalt jest Tu i Teraz. Jedyny dostępny świadomości czas to teraźniejszość - w niej zawiera się przeszłość i przyszłość. Zasada Tu i Teraz oznacza koncentrowanie się na teraźniejszym doświadczeniu klienta, nawet wtedy gdy jego problemy dotyczą przeszłości lub przyszłości.
gestjpgPodejście gestaltowskie to także bezpośrednie przeżywanie relacji z terapeutą. Terapeuta i klient (w terapii osoba korzystająca z niej to klient a nie pacjent) są równorzędnymi partnerami relacji Ja - Ty, w której klient może otwarcie mówić o sobie i swoim sposobie rozumienia świata, oraz uświadomić sobie swoje emocje. Daje to możliwość badania i rozumienia własnej tożsamości i dokonywania świadomych, a więc lepszych dla siebie wyborów.
Psychoterapia Gestalt jest skuteczna w przypadku zaburzeń osobowości, nerwicowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Także w sytuacjach kryzysowych i w pobudzaniu rozwoju potencjału osobowości.
Terapia Gestalt poszerza świadomość. Powoduje to zmniejszenie lub zlikwidowanie objawów nerwicowych, lepsze radzenie sobie z emocjami, poprawę relacji z ludźmi.